Om projektet

Fra 2015 til udgangen af 2017 udvikler Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) i samarbejde med Institut for Design og Kommunikation ved Syddansk Universitet (IDK) løbende webportalen sydslesvighistorie.dk. På hjemmesiden vil samlingen af billeder, film, plakater, stik og landkort i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs blive præsenteret ved hjælp af ti temaer, der vil blive præsenteret løbende. Desuden vil man gennem en database få adgang til digitaliserede publikationer fra Den slesvigske Samling samt Studieafdelingens udgivelsesrække.

Se mere på projektets hjemmeside.