Afstemningstiden

Afstemningstiden indeholder:    Det nye Europa       Rømningstiden       Valgkampen       Afstemningen   
"Afstemningstiden"

Afstemningstiden 1918-1920

Med våbenstilstanden den 11. november 1918 var verdenskrigen forbi. Alliancen med Frankrig, Storbritannien og USA i spidsen havde besejret Tyskland, Østrig-Ungarn og dets allierede. Krigen efterlod et forandret Europa, millioner var døde, befolkningerne udmattede af fødevaremangel og produktionsapparatet nedslidt. Tre kejserriger var faldet, og af deres ruiner opstod en række nye nationalstater. Der blev også foretaget en række grænseændringer på de tabende landes bekostning. Frankrig annekterede med sejrherrens ret Elsass-Lothringen/Alsace-Lorraine fra Tyskland, mens man andre steder ved afstemninger lod de lokale befolkninger bestemme, hvilken stat de ville høre til. Da den danske regering ikke fandt det tilrådeligt at udnytte det tyske nederlag til en anneksion af Sønderjylland, kom det også her til folkeafstemning.