De stemmeberettigede

Folkemængde modtager stemmeberettigede, der ankommer med skib fra Danmark. Ifølge Versailles-traktaten var alle, der var født i afstemningsområdet, berettigede til at deltage i valget. Egentlig skulle denne ret kun have gjaldt dem, der var blevet udvist af de tyske myndigheder, men ved en fejl kom den til at gælde alle. Fra både dansk og tysk side blev der gjort et stort arbejde for at opspore stemmeberettigede og få dem til rejse til deres fødesogn og afgive deres stemme. Til Flensborg kom i alt lidt over 10.000 personer tilrejsende, langt de fleste kom sydfra og stemte for Tyskand. Ingen steder kom de tilrejsende dog til at ændre resultatet.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: