Afstemningskuvert og to stemmesedler for henholdsvis Danmark og Tyskland. Afstemningen foregik ved at lægge en seddel med navet på det land, man stemte for i en kuvert, der så blev puttet i urne af en valgtilforordnet. Sedlen måtte ikke være håndskrevet, men skulle være trykt og kun med et landenavn på dansk og tysk, ellers var den ugyldig. På valgstederne fandtes naturligvis valgsedler, men de blev også trykt privat af eksempelvis Mellemslesvigsk Udvalg. Efter valget klagede udvalget blandt andet over, at folk med danske farver af medlemmer fra Det tyske Udvalg var blevet anbefalet at bruge tyske stemmesedler, men strege Tyskland ud og skrive Danmark i stedet. I hovedsagen forløb valghandlingerne dog i god ro og orden, og heller ikke uden for valglokalerne kom det til optøjer.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: