Valgresultatet

Kort over den kommunevise fordeling af stemmerne i både 1. og 2. afstemningszone. Afstemningen i 2. zone blev et nederlag for de dansksindede. Blot 20% stemte for Danmark, og ikke i en eneste kommune var der dansk flertal. Den kommunevise optælling af stemmerne, der kunne have betydet, at enkelte af kommunerne kunne være kommet til Danmark, var derfor ikke aktuel. Mellemslesvigsk Udvalg klagede straks over resultatet, og forsøgte i den efterfølgende tid at bevæge Den internationale Kommission til alligevel at lade 2. zone indlemme i Danmark eller at gøre den til en international zone. Kommissionen afviste, og heller ikke hos den danske regering vandt udvalgets forslag gehør. Det stred med Kong Christian X´s holdning, og var en af årsagerne til, at han i marts 1920 afsatte regeringen. Der var dog bred enighed i folketinget om at acceptere afstemningsresultatet, og det gjaldt også den nye regering.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder

Begivenheder