Postkort med de to afstemningszoner trykt af Det tyske Udvalg. Den 1. afstemningszone fulgte i syd den såkaldte Clausen-linje, fastlagt på grundlag af historiker H.V. Clausens undersøgelser af sprog og sindelag. Den faldt nogenlunde sammen med sproggrænsen, og forløb desuden sådan, at man stadig kunne regne med at få flertal trods de overvejende tysksindede købstæder, samtidig med at det tyske mindretal ville blive så lille som muligt. Bestemt ikke alle rigsdanskere eller dansksindede sønderjyder var enige i denne linje, nogle ønskede Flensborg og sognene lige syd for linjen taget med, mens andre ville have den trukket endnu længere mod syd ved Dannevirke. ”Flensborg-folkene” fik en afstemningszone, og det lykkedes faktisk at få en tredje zone føjet til de allieredes udkast til en fredsaftale. Den blev dog fjernet efter kraftige protester fra den danske regering.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder