Det tyske nederlag

Tropper fra Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 86 modtages på et gransmykket Søndertorv i Flensborg af byens spidser og en stor menneskemængde i december 1918. Efter våbenhvilen var trådt i kraft, fik de tyske regimenter inden for en kort tidsfrist lov til at vende tilbage til Tyskland. En tilbagemarch der blev gennemført i god ro og orden, og var med til at styrke indtrykket af, at den tyske hær var ubesejret på slagmarken og dermed medvirkede til skabelsen af den såkaldte dolkestødsmyte: at hjemmefronten var faldet hæren i ryggen. Men realiteten kunne den tyske hær ikke mere, modstanderne var for mange og kræfterne var brugt op.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder