Mindretallets krav

Folkemængden foran Folkehjem i Åbenrå ved oplæsningen af Nordslesvigsk Vælgerforenings resolution om en folkeafstemning, den 17. november 1918. På et to-dages møde vedtog vælgerforeningens medlemmer med overvældende flertal at bede om en samlet folkeafstemning om det nationale tilhørsforhold i den del af Sønderjylland/Slesvig, der lå nord for en linje gående fra lidt syd for Højer i vest til lidt nord for Flensborg i øst. Man gav dermed køb på den lille gruppe dansksindede, der befandt sig syd for denne linje. Resolutionen sendte man til det danske udenrigsministerium, og samtidig anbefalede man de dansksindede i området syd for den foreslåede linje at gøre det samme.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder