Revolution

Løbeseddel om den tyske kejser Wilhelm II´s abdikation den 9. november fra ”Schleswiger Nachrichten”. Den 4. november gjorde matroserne i Kiel mytteri. Det spredte sig hurtigt til de andre flådehavne og herfra til resten af Tyskland, hvor der oprettedes arbejder- og soldaterråd, som man kendte det fra Rusland. For at undgå en bolsjevistisk magtovertagelse pressede de tyske politikere kejseren til at træde tilbage. Socialdemokraten Ebert udnævntes til ny regeringschef og den tyske republik blev udråbet. Samtidig blev der udskrevet valg til en grundlovsgivende forsamling med fri og lige valgret for alle, der var fyldt 20 år.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder