Versailles-traktaten

Postkort af Versailles Slottet vest for Paris, i hvis spejlsal fredsaftalen blev underskrevet af tyskerne den 28. juni 1919. For både franskmænd og tyskere havde slottet en symbolsk betydning, da det var her, det tyske kejserrige blev udråbt under den fransk-tyske krig 1870-71. I traktaten bestemte sejrherrerne Frankrig, Storbritannien og USA betingelserne for fred. På nogle områder var det rent diktat, på andre områder fulgte man de ideer om folkenes selvbestemmelsesret, som den amerikanske præsident Wilson havde fremsat i sine såkaldte 14-punkter. For Sønderjylland/Nordslesvig betød det, at dets nationale tilhørsforhold skulle bestemmes ved afstemning i to zoner. Paragrafferne 109-114 regulerede afstemningen i Sønderjylland.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder