Besættelsestropper

Britiske marinesoldater stillet op i geled på Skibbroen i Flensborg. På deres huebånd står Carysfort, navnet på den krydser, der den 12. januar 1920 bragte de første besættelsestropper til Flensborg. Størstedelen af de franske og britiske besættelsestropper nåede dog først frem til afstemningsområdet i slutningen af januar, og blev stationeret i købstæderne. I Flensborg bestod tropperne af britiske soldater fra regimentet Sherwood Foresters, franske marinesoldater og senere franske alpejægere. Byens dansksindede hilste de fremmede soldater velkommen, mens man på tysk side ikke var særligt begejstret. En tysk løbeseddel advarede således byens unge piger om at vogte deres dyd og ikke lade sig imponere af de udenlandske soldaters mange penge.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder