Den internationale kommission

Gruppebillede af Den internationale Kommission for Slesvig og et udvalg af dens medarbejdere foran Duborg Kasernen i Flensborg. Kommissionen var den øverste myndighed i afstemningsområdet og havde både ansvaret for den daglige administration og afviklingen af folkeafstemningerne. Den fik hovedsæde i Flensborg, hvortil den ankom den 26. januar med tog fra Danmark, hvor kommissionen forinden var trådt sammen i København. Kommissionen bestod af fem medlemmer, to skandinaviske fra henholdsvis Sverige og Norge, to fra sejrsmagterne fra henholdsvis Storbritannien og Frankrig, samt en generalsekretær, der var englænder. Der skulle også have været et amerikansk medlem, men det faldt bort, da USA ikke ratificerede Versailles-traktaten.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: