Rømning

Den tyske befolkning tager afsked med byens garnison på Søndertorv den 24. januar 1920. Flere flag med kejserrigets sort-hvid-røde farve blafrer i vinden, og adskillige af tilskuerne har løftet huen som i hurra. Det tyske militær havde ti dage til at rømme afstemningszonerne efter Versaille-traktaten trådte i kraft, men tyskerne hævdede, at de ikke kunne nå det inden for den afsatte frist. De fik derfor tilstået ekstra tid, så den tyske afmarch fandt først sted fire dage senere. Samtidig skulle også de højere civile myndighedspersoner forlade afstemningsområdet og erstattes med midlertidigt udpegede embedsmænd.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: