Dansk folder, der ved hjælp af stofprøver forsøger at anskueliggøre, hvor meget større den danske arbejders købekraft er end en tysk arbejders. Folderen er en af de mere usædvanlige, normalt var der tale om simple løbesedler i en-farvetryk. De økonomiske argumenter var derimod udbredte, om det så drejede sig om afstemningsresultatets betydning for Flensborgs opland, prisen på og rigeligheden af forskellige varer, eller muligheden for syge- og alderdomsunderstøttelse. Økonomisk havde Danmark umiddelbart mere at byde på end det krigssvækkede Tyskland, men man fra tysk side mente, at den unge, tyske republik havde et større økonomisk potentiale.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder