Håndbog for de danske tillidsmænd, der udførte benarbejdet i valgkampen. De var organiseret af Tillidsraadet, en afdeling under Mellemslesvigsk Udvalg, der stod for koordineringen af den danske valgkamp. Hæftet, der er tosproget, indeholder tips til agitationsarbejdet, samt historiske og økonomiske argumenter for at stemme dansk. Det indeholder eksempler og sammenligninger mellem Tyskland og Danmark, hvilket var nødvendigt, da mange i 2. afstemningszone kun havde ringe viden om forholdene mod nord. Det tyske modstykke til Mellemslesvigsk Udvalg var Det tyske Udvalg (Der Deutsche Ausschuss).


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder