Valgmøder

Journalist J.N. Jensen fra Flensborg Avis taler på et dansk folkemøde den 29. februar 1920 ved Flensborg Latinskole. Valgkampen i 2. zone var hård, og uden for Flensborg havde de dansksindede svært ved at komme til orde. Deres møder blev på forskellig vis forstyrret, og i enkelte tilfælde helt overtaget af deres modstandere. I Flensborg stod danskheden stærkt nok til, at man kunne samle folk i tusindvis, og man holdt i månederne op til afstemningen flere store folkemøder. Man undgik dog heller ikke i Flensborg chikane eller hærværk, som eksempelvis trusler, knuste ruder og ødelæggelse af plakater og lignende.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder