Valgplakater

En gruppe børn betragter tyske valgplakater i Rådhusgade, Flensborg. Plakaterne viser et lille udsnit af de mange forskellige plakater, som blev produceret til folkeafstemningerne i de to afstemningszoner. Til valgkampen i 2. afstemningszone blev der trykt flere end 300.000 plakater, 200.000 af dem var tyske, og på billederne fra afstemningsdagene er det da også de tyske plakater, der dominerer. Plakaterne rakte fra simple opfordringer til at stemme enten dansk eller tysk over økonomiske til historiske argumenter. Plakaterne skulle godkendes af Den internationale Kommissions censurudvalg, der må have haft travlt.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: