Krieger, A. Fr.
Den slesvigske Familie- og Arveret / forfatter: A. Fr. Krieger