Schmid, A. C. J
Den i Hertugdømmet Slesvig gjeldende Civilproces : til Brug ved Forelæsninger / fremstillet af A.C.J. Schmid