Vedel, E.
Den slesvigske Privatrets almindelige Deel / fremstillet af E. Vedel