Bruyn, Georg
Opmuntring til mine Medborgere om Deeltagelse i Canal-Handelen / af Georg Bruyn