Schaldemose, Frederik
Krigsskuepladsen eller kortfattet Beskrivelse over Hertugdømmene Slesvig og Holsteen : til Brug for Militaire og for dem, som ønske at følge Krigsbegivenhedernes Gang / efter de nyeste og bedste Kilder udarbeidet af Fr. Schaldemose