Tregder, Eiler Hagerup
Haandbog for Reisende i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen, Lauenburg / af Eiler Hagerup Tregder