Kohl, I. G.
Reiser i Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen : udgivne i Aaret 1846 / af I.G.Kohl