Fischer, Frederik
Slesvigske Sagn / samlede og bearbeidede af Fr. Fischer