Mørk Hansen, M.
Bidrag til Bedømmelsen af Sønderjyllands Sprogforhold / M. Mørk Hansen