Grundtvig, Johan
Det danske Sprog i Slesvig i det 19de Aarhundrede. (Anmeldelse af: C.F. Allen: Det danske Sprogs Historie i Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland)