Christiani, Wilhelm Ernst
Hertugdømmene Slesvigs og Holsteens Historie. (Kongerigerne Danmarks og Norges samt Hertugdømmene Slesvigs og Holsteens Historie indtil vore Tider) Udgivet paa Dansk af Joh. Ernst Heilmann, med Forfatterens egne Forbedringer. 6 bind: Sjette Bind