Konow, Wollert
Danmark i dets forhold til Tydskland og til den skandinaviske Halvøe / af en Normand