Jørgensen, A. D.
Sønderjyllands Indlemmelse i den Danske Krone 1721