Fich, A.
H. E.Hertugen af Augustenborgs litterære Virksomhed i den slesvig-holsteenske Sag : et fuldstændiggjørende Tillæg til C.F. Wegeners Skrift om det holsteenske Oprør