Krieger, A. F.
Det augustenborgske Oprør i Rendsborg og det preussisk-tydske Overfald