Manicus, Claus
Den dansk-tydske Strid : Bidrag til en Characteristik af de mod Danmark rettede tydske Partibevægelser