Wegener, C. F.
Forsvar for Danmarks Kongers og Kongehuses, navnlig Prinds Christians og Gemalindes, fulde Arveret efter Lex Regia : et Manuskript angaaende det for den Forenede Rigsdag om Arvefölgen fremlagte Budskab