Wegener, C. F.
Om Hertugen af Augustenborgs Forhold til det holstenske Oprør : en actmæssig Fremstilling, med Bilag af de Augustenborgske Papirer (Aftryk af: Antislesvigholstenske Fragmenter)