Bauditz, C. A. V. von
Et Bidrag til Knudens Løsning : en historisk Betragtning / af en Slesviger