Grev Plessens Protest til det preussiske Hof, og Baron Arnims Svar; samt Statsminister Grev Knuths Brevvexling med den preussiske Delegerede, Major Wildenbruch.