Hjort, Peder
Martsdagene i Kjöbenhavn : et pligtskyldigt Fragtment fra en soransk Tilskuers Pen : [min Dagbog 13.-23. marts],Uddrag af: Kritiske Bidrag til nyere dansk Tænkemådes og Dannelses Historie. Til biografisk Eftermæle / samlede og påny udgivne af Peder Hjort. Side 373-388