Manicus, Claus
Kort Udsigt over de separatistiske, saakaldte slesvig-holstenske Partibevægelser i den danske Stat / af C. Hinrichsen [Claus manicus]