Ørsted, A. S.
For den danske Stats Opretholdelse i dens Heelhed : en historisk statsretlig Undersøgelse