Allen, C. F.
Nogle bemærkninger gjorte paa en Reise gjennem Nordslesvig i August 1849 (Uddrag af: Dansk Tidsskrift, 3. bd.4)