Allen, C.F. (red.)
Breve fra danske Krigsmænd : skrevne til Hjemmet under Felttogene 1848-1849-1850