Characteristik af de Mænd, der i Byen Flensborg have viist sig som Revolutionens Haandlangere foranlediget ved Rygtet om en Proclamation, hvori Hs. Majestæt lover almindelig Amnesti, og blot undtager 22 af de værste Forrædere / ved en stille Iagttager