Dinesen, A.
W.Den slesvigske Krig i 1848 / ved en Officeer af Armeen [A.W. Dinesen]