Enger, Johan C.
Kort Beskrivelse over Soldaternes Indkaldelse og Udmarsch til Slesvig i Aaret 1849 tilligemed Opholdet der og hjemkomsten efter 1 Aars Forløb