Flamand, L. J.
Slagene ved Fredericia og Idsted, den 6te Juli 1849 og 25de Juli 1850 : med Portraiter og Biografier af Generalerne, Bataillonscommandeurerne, samt de i de officielle Rapporer hæderligt omtalte Officierer o.s.v.