Hammerich, Frederik
Skildringer fra den slesvigske Krig : Uddrag af en Dagbog / ved Fr. Hammerich ; udgivet af det skandinaviske Selskab