Hammerich, Frederik
Den slesvigske Treaarskrig / af Fr. Hammerich ; udgivet af Folkeskriftselskabet