Hammerich, Frederik
Det tredie slesvigske Felttog / fortalt af Fr. Hammerich ; udgivet af Det Skandinaviske Selskab