Kort Underviisning i Christendommen anordnet efter Allerhøieste Befaling til almindelig Brug i de danske skoler i Hertugdømmet Slesvig : for at lære rigtig at forstaae Luthers lille Catechismus. - Ny udg